CUP KLIPPAN
GP-Tävling     28 oktober 2017


 

Inbjudan DeltagareLogiBilderResultatAnmälan


Startsidan

Lilla Cup Klippan


 

 

 

Anmälda: S: 23          Kv: 2           Klubbar: 3                  Uppdat. 23/9

 

USA deltager i årets Cup Klippan
USA kommer också i år att deltaga med en juniortrupp vid turneringen.


Link: Invitation in english